25 Haziran 2009 Perşembe

ANESTEZİ ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

ANESTEZİDE PREOPERATİF DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ
Dünyada anestezi uygulamaları 19. yüzyıl ortalarında başladı son 70 yıldır da tıp ve teknolojideki gelişmelere paralel daha sağlam temellere oturdu. Bir anestezistin öncelikli hedefi, hastasına operasyon boyunca güvenli ve konforlu bir anestezi uygulaması sağlamaktır. Cerrahı, hastanın perioperatif tedavisinin her yönünden (anestezi de dahil) sorumlu tutan, cerrah “geminin kaptanı”dır yaklaşımı, artık geçerliliğini yitirmektedir. Cerrah ve anestezist etkin olarak, birlikte, koordineli ve uyum içinde çalışmalıdır. Her ikisi de hastayı ayrı ayrı değerlendirip, kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgilendirmelidirler. Hastalar kendi anestezistlerini kendileri seçebilirler.
Türkiye’de ameliyat olacak hasta cerrahını, kadın doğum uzmanını, kalp damar cerrahını araştırır, sorgular ve seçer fakat ameliyatı sırasında ona anestezi verecek, cerrahi müdahale sırasında onu uyutacak, ameliyathane ortamında ve tüm cerrahi işlem öncesi ve sonrası onu takip edecek (monitorizasyon ile) anestezi uzmanını araştırmak, tanımak istemez. Anestezi uzmanları hep perdenin diğer tarafında kalmayı tercih etmişlerdir. Cerrah ile yan yana, bu önemli ve bir o kadar da riskli dalın uzmanları yoğun çalışma temposunda ameliyathanenin dışına çıkmayıp hasta ile ameliyathanede tanışıp onları uyandırdıktan sonra uyandırma bölümünden yollamayı tercih etmişlerdir. Gelişmiş ülkelerde bu kadar riskli ve önemli komplikasyonları olan uygulama öncesi, anestezi uzmanının ön değerlendirmesi olmaksızın kimse ameliyat olmak istemez.
Güvenli bir ameliyat için ilk koşul, hastanın anestezi doktoru tarafından değerlendirilmesidir. Standart bir anestezi yöntemi yoktur. Hastanın cerrahi ve medikal hastalığı, ilaç duyarlılığı, planlanan cerrahi işlem, daha önceki anestezi deneyimleri ve psikolojik durumunu kapsayan başlangıç fizyolojisine optimal uyum sağlayacak bir anestezi planlanmalıdır. Anestezi uzmanının hastayı değerlendirmesi anamnez dediğimiz geçerli hikayesinin alınması, fizik muayene ve yapılan iyi bir sorgulama sonucunda istenecek laboratuar tetkikleri oldukça önemlidir. Bilinen altta yatan hastalıkların varlığı ve varsa ciddiyeti ile hastanın daha önceki ve /veya şimdiki tedavileri araştırılmalıdır. Anestezi ile potansiyel ilaç etkileşimlerinin önemi nedeni ile her hastada bitkisel ilaçlar, alkol, sigara kullanımı, kokain, esrar kullanımı araştırılmalı hastalar çekinmeden bu konuda doktorlarına açık davranmalıdırlar. Hastaların kullandıkları ilaçları tam olarak hekime bildirmeleri anestezi açısından oldukça önemlidir
Hasta açısından ameliyat öncesi ön değerlendirme aynı zamanda sağlıklı hasta-doktor ilişkisinin de temelini oluşturmaktadır. Üstelik, önemli sorulara cevap vererek ve hastayı bekleyen durumlar anlatılarak yürütülen etkili bir görüşmenin, hastanın anksiyetesini azaltmada en az bazı premedikasyon ilaç rejimleri kadar etkili olduğu gösterilmiştir. Hastalar ameliyathaneye girmeden uyumayı ve hiçbir şey hatırlamamayı isterler. Operasyon öncesi anestezist ile görüşme pek çok hasta için, sedadif ilaçlardan daha teskin edici olduğu bir çok çalışmada kanıtlanmıştır.

1 yorum: